Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách đổi trả

- các sản phẩm làm từ phòng tranh Thư pháp chữ Việt có cam kết về độ bền cũng như cam kết về đặc tính mô tả sản phẩm.

- Sản phẩm mua rồi:

+ Trường hợp không ưng ý về kích thước thì phòng tranh có thể hỗ trợ đổi hoặc vẽ lại

+ Những sản phẩm viết vẽ nội dung theo yêu cầu không thể đổi trả.

+ Trường hợp muốn đổi sản phẩm khác, phòng tranh hoan hỷ hỗ trợ nhiệt tình

*... nói chung đây là dòng sản phẩm thủ công: những sản phẩm phổ biến dễ bán thì phòng tranh linh hoạt đổi trả hỗ trợ quý khách...

Trân trọng