Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách bảo hành

- Phòng Tranh có hỗ trợ cho quý khách trong một số trường hợp như thay đổi mẫu khung, làm mới lại khung trong trường hợp khung rơi vỡ (có tính phí).

- Phòng tranh cam kết giải thích rõ ràng đặc tính của sản phẩm: đặc tính chất liệu giấy, Vải, màu acrylic, màu sơn dầu, khung nhựa, khung kính, sơn phủ.... độ bền tùy vào chất liệu sản phẩm có mô tả và giải thích cam kết rõ ràng...

Trân trọng